PYDAD Logo


ANASAYFA  | Kalkınma Bak. Anasayfa  |
   
Kamu Yatırımları Anasayfası


Bu web sitesi Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Gn.Md. tarafından hazırlanmıştır.

Bağlantılar

2018 Yılı I. Dönem (Mart Sonu) harcama bilgileri veri girişine ilişkin Kamu Yatırımları Bilgi Sisteminde (KaYa) hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Sistem kullanıma açıldığında bilahare duyuru yapılacaktır.

2018 Yılı Kamu Yatırımlarının (geçici detay öncesi verileri içeren) illere göre dağılımı hazırlanmıştır (Şubat 2018)
İl bazında veriler için üst menüde yer alan "Veri ve Analizler" kısmından 'İl Bazında Yatırımlar'a veya buraya müracaat edebilirsiniz.


15 Ocak 2018 tarihli ve 30302 sayılı Resmî Gazete'de (Mükerrer) yayımlanan 2018 Yılı Yatırım Programına Veri ve Analizler kısmından erişebilirsiniz. (Ocak 2018)

Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi 2017 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri için kullanıma açılmıştır. Resmi yazı ile Bakanlığımıza göndermeniz gereken ekler için tıklayınız. (EK-1 Açıklamalar, Ek-2 Kamu Yatırım Raporu Özet Tablo, Ek-3 Proje Tamamlama Raporu, Ek-4 Dış Kredi İzleme Raporu) (Ocak 2018)

11 Ekim 2017 Tarihli ve 2017/10924 sayılı 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. (Ekim 2017)
Karar için Resmi Gazete'ye (28 Ekim 2017, Sayı:30224) veya buraya bakabilirsiniz.


2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Genelge ve ekleriyle beraber rehberin tümü için tıklayınız.(pdf)
Genelge(pdf) , Rehber (pdf), Ek 1-3 ve 14-19 (xls), Ekler (4-13) (doc) için tıklayınız

2018-2020 dönemine ilişkin "Yatırım Talepleri" konulu yazı için tıklayınız. Rehber (doc), Ekler (1-3) (xls), Ekler 4-13 (doc) için tıklayınız.

2018-2020 dönemi yatırım tekliflerinin alınacağı Kamu Yatırımları Bilgi Sistemine (Ka-Ya) ilişkin, yatırımcı kamu kuruluşlarına yönelik tanıtım ve bilgilendirme programı düzenlenecektir. Resmi yazı ve ekleri için tıklayınız.

2018 Yılı Yatırım Programı Üniversiteler Yatırım Görüşme Takvimi Açıklanmıştır. Takvim(xls) için tıklayınız

KYPBS 2017 yılı 1. dönem için kullanıma açılmıştır. Resmi yazı ile Bakanlığımıza gönderilmesi gereken Ek-1 Yatırım Uygulama Raporları, Ek-2 Özet Tablo ve ilgili Açıklamalar için tıklayınız.

2015 Yılı Kamu Yatırımları Raporu “Veri ve Analizler/ Kamu Yatırımları Raporu” bölümüne eklenmiştir. (Aralık 2016)

Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (KYPBS)
KYPBS- Veri girişi için tıklayınız.
Yenilenmiş KYPBS Kılavuzu için tıklayınız.

©  Kalkınma Bakanlığı