PYDAD Logo


   
Kamu Yatırımları Anasayfası20/02/2019 tarihli ve 72887593-010.06-E577 sayılı Yatırım Programının Uygulanması ve İzlenmesine Dair Genelge, Mevzuat kısmında Yatırım Programı Genelgesi başlığı altında yer almaktadır. (Şubat 2019)

18 Şubat 2019 tarihli ve 30690 sayılı Resmî Gazete'de (Mükerrer) yayımlanan 2019 Yılı Yatırım Programına Veri ve Analizler kısmından erişebilirsiniz. (Şubat 2019)

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 11 Ekim 2018 Tarihli ve 30562 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Genelge ve ekleriyle beraber rehberin tümü için tıklayınız.(pdf)
Genelge(pdf) , Rehber (pdf), Ek 1-3 ve 15-20 (xls), Ekler (4-14) (doc) için tıklayınız

©